Telefon: 060 02 11 702

0
Ukupno Din
  Naruči

Vaša korpa je prazna.

Opšti uslovi

 

USLOVI KUPOVINE

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove.

Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u potpunosti. Ukoliko su uslovi za vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite sajt www.obucarasa.rs

 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Ovim opštim uslovima korišćenja usluga Internet prodaje muške i ženske modne obuće i predmeta od koze propisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane ,, R&D Raša ,Novi Sad “ , sa sedištem u ul. Kralja Aleksandra 12, delatnost  Proizvodnja obuće i predmeta od kože , šifra delatnosti 1520, matični broj 53531423, PIB 101629578, web adresa www.obucarasa.rs, kontakt e-mail: kontak@obucarasa.rs (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem On-line prodaja internet prodavnice.

Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, služe da kupac na jasan i nedvosmislen način bude upoznat sa uslovima pod kojima može doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji, načinom zaključenja takvog ugovora, svim pravima i obavezama kupca prilikom kupovine robe, kao i obaveštenjima koje prodavac dužan da uputi kupcima pre zaključenja ugovora.

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu.

Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac.

Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative.

Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, sastavni su deo ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između prodavca i kupca.

Kupac je u obavezi da se pre svake kupovine upozna sa obaveštenjima koje je prodavac istakao na svom sajtu, proveri sve informacije vezane za uslove poslovanja, kao i da u svemu poštuje postupak za zaključenje ugovora o kupoprodaji.

Sve porudžbine putem internet prodaje obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno.

 

TEHNIČKA PODRŠKA

Za dodatne informacije u vezi sa narudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine korisnici/kupci se mogu obratiti Korisničkom servisu slanjem mail-a na: kontakt@obucarasa.rs ili pozivom na broj +381 60 0211702 (ponedeljak-petak, 8-14h).

 

SAGLASNOST I PROMENE USLOVA

Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani

KONTAKT

Sutjeska 2, Spens

Novi Sad

Telefon: 060 02 11 702

PRATITE NAS NA: