Telefon: 060 02 11 702

0
Ukupno Din
  Naruči

Vaša korpa je prazna.

DOSTAVA NA TERITORIJI SRBIJE

Roba se kupcu dostavlja putem nezavisne kurirske službe POST  EXPRESS. Troškovi dostavljanja robe padaju na teret kupca ukoliko drugačije na sajtu nije navedeno (npr u toku akcije BESPLATNA DOSTAVA ZA DVA ILI VIŠE KUPLJENA ARTIKLA, u takvim ili sličnim akcijama je jasno i ne dvosmisleno kupcu data informacija o teretu dostavnih troškova. Isporuke se obavljaju od 8 do 18 časova, svakim danom sem nedelje, samo na teritoriji Republike Srbije.

Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice.

Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.

Prodavac ne snosi odgovornost za nemogućnost dostavljanja robe kupcu usled okolnosti koji predstavljaju krivicu na strani kupca (nedostupnost kupca, pogrešno uneseni lični podaci kupca u porudžbenici i slično) niti u tom smislu može snositi bilo kakve troškove.

U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena kupcu ostavljamo mogucnost kontaktiranja radi dogovora o ponovnom pokusaju dostave ili licnog prezimanja u maloprodajnim objektima naše firme.

Prodavac je u obavezi da robu koja je unapred plaćena čuva narednom periodu od 14 dana, a ako je ugovorena prodaja robe pouzećem u narednom periodu od 7 dana.

Ukoliko kupac ne preuzme robu u navedenim rokovima, smatraće se da je kupac odustao od ugovora o kupoprodaji i prodavac će biti slobodan da takvom robom raspolaže na način na koji to njemu najviše odgovara.

Prodavac će nakon isteka ugovorenih rokova za lično preuzimanje robe, obavestiti kupca da je ugovor o kupoprodaji robe raskinut i ukoliko je roba plaćena unapred, pozvati ga da istakne zahtev za povraćaj kupoprodajne cene, umanjen za troškove pokušanog dostavljanja.

Ukoliko je roba plaćena unapred, a rokovi za njeno lično preuzimanje su istekli, prodavac će biti u obavezi da kupcu vrati iznos isplaćene kupoprodajne cene umenjen za troškove pokušanog dostavljanja i to u roku od 14 dana o dana kada kupac uputi takav zahtev prodavcu.

 

ZAMENA ROBE

Kupac može zatražiti zamenu u roku od 15 dana od dana prijema robe, slanjem e-maila na adresu kontakt@obucarasa.rs ili pozivom na broj +381 60 0211702 (radnim danom od 8 do 14h). Zamena robe se odnosi na zamenu veličine obuće ili zamenu modela obuće. U slučaju zamene roba se, zajedno sa popunjenim Obrascem za zamenu, dostavlja prodavcu preko kurirske službe o trošku prodavca ukoliko se radi o fizičkim nedostacima primljene robe ili o trošku kupca ukoliko je do zamene došlo prilikom poručivanja neodgovarajućeg broja obuće, boje ili modela.

U slučaju zamene kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja i vidljivih tragova korišćenja. U suprotnom prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.

REKLAMACIJA

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe sa nedostatkom ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja,

ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe..

Reklamaciju na nesaobraznost ili na određene nedostatke, kupac može izjaviti u roku od 6 meseci od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, isključivo uz originalni račun.

Kupac reklamaciju može izjaviti preko elektronske pošte: kontakt@obucarasa.rs, uz istovremeno dostavljanje robe prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz orginalni primerak maloprodajnog računa.

U slučaju reklamacije roba se dostavlja prodavcu preko kurirske službe  o trošku prodavca.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Prodavac je u obavezi da na izjavljenu reklamaciju kupca, odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, uz predlog za način otklanjanja nedostatka ili nesaobraznosti robe, kao i rokom u kome takav nedostatak ili nesaobraznost robe može biti otklonjena, ali svakako ne dužem od 15 dana.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni korekcijom, zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da pismeno zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. U zavisnosti od zahteva kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane prodavca, vrati kupcu u roku od 14 dana.

Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor dužan je da prodavcu vrati predmetnu robu u roku 3 dana od dana izjavljenog raskida ugovora. Ovde ugovoreni rok za povraćaj kupoprodajne cene može biti produžen za vreme koje je kupcu potrebno da vrati predmetnu robu.

Kupac takođe ima pravo na raskid ovog ugovora ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost prodate robe u utvrđenom roku.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.

 

KONTAKT

Sutjeska 2, Spens

Novi Sad

Telefon: 060 02 11 702

PRATITE NAS NA: